CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng vô cùng quan trọng, do đó bảo vệ dữ liệu riêng tư của Quý khách là vấn đế vô cùng quan trọng đối với DFF® để đáp lại sự tin tưởng của Quý khách.

Vì vậy, DFF® chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của Quý khách theo chính sách bảo mật của công ty. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa khách hàng và chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

DFF® không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web cho bất cứ bên nào khác. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách đăng ký tài khoản thành viên trên DFF®, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

Họ tên

Email
Ngày sinh

Giới tính

Điện thoai

Địa chỉ

Những thông tin trên được sử dụng cho các mục đích sau đây:

Giao sản phẩm quần áo thể thao cho quý khách đã mua hàng tại DFF® hi@dff.fit Thông báo về việc xác nhận đơn hàng, thời gian giao hàng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng từ DFF hi@dff.fit Cung cấp các thông tin liên quan đến các sản phẩm quần áo thể thao của DFF hi@dff.fit.
Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua website của chúng tôi theo yêu cầu của Quý khách Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách; nhận diện khách đến thăm trang web; nghiên cứu về thị trường khách hàng; gửi Quý khách những thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm quần áo thể thao và dịch vụ, với điều kiện quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của quý khách cho bên công ty giao nhận để có thể phục vụ việc giao hàng cho quý khách.

Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên website DFF®, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin về các chương trình khuyến mãi của công ty. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký nhận thư thông báo.

Các khoản thanh toán mà quý khách thực hiện trên website, Quý khách phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin chính xác, phải luôn cập nhật thông tin và báo ngay cho chúng tôi biết nếu có thay đổi.

Chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ và vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi. Quý khách có thể tự kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên website. Tại đó, Quý khách có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các đơn hàng đã hoàn tất, các đơn hàng mở và các đơn hàng sắp được giao cũng như quản lý các thông tin cá nhân của mình như địa chỉ, các bản tin mà quý khách đã đăng ký nhận... Quý khách cần đảm bảo là thông tin được truy cập một cách bí mật và không được làm lộ cho một bên thứ ba không có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mật khẩu trừ khi đó là lỗi của chúng tôi.

Cập nhật thông tin cá nhân

Bằng cách đăng nhập tài khoản của mình trên website www.dff.fit Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào

Bảo mật thông tin cá nhân

DFF® đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được chúng tôi lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng các phương pháp:

Giới hạn sự truy cập vào thông tin cá nhân Sử dụng công nghệ ngăn chặn truy cập máy tính trái phép Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ.

Tiết lộ thông tin cá nhân

DFF® sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty giao nhận có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng cho Quý khách. Nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt, DFF® có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. DFF® cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Thu thập dữ liệu máy tính

Khi quý khách vào website www.dff.fit, máy chủ của DFF® sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình duyệt của Quý khách gửi đến. Những thông tin này bao gồm:

Địa chỉ IP của Quý khách

Loại trình duyệt

Những trang chuyên mục trong DFF® mà Quý khách ghé thăm Khoảng thời gian quý khách giành ra để xem những trang chuyên mục, sản phẩm quần áo thể thao, tìm kiếm thông tin trên trang web, thời gian truy cập, và các số liệu thống kê khác.

Các thông tin DFF® thu thập trên website nhằm mục đích phân tích và đánh giá để góp phần cải thiện trang web, dịch vụ, và sản phẩm quần áo thể thao mà chúng tôi cung cấp. Những dữ liệu đó sẽ không có liên quan gì đến các thông tin cá nhân khác.

Thay đổi của Chính sách Bảo mật

DFF® có quyền thay đổi, chỉnh sửa Quy định và Luật Bảo mật vào bất kỳ lúc nào và khi có bất cứ thay đổi nào về chính sách này, DFF® đều đăng trên trang website www.dff.fit

Nếu Quý khách có vấn đề gì không hài lòng về việc chúng tôi xử lý các thắc mắc hay khiếu nại của Quý khách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email hi@dff.fit.